Niciodată nu mi-aş fi imaginat că „realităţile” ca şi „adevărurile fundamentale” ce ne-au influenţat şi determinat crezurile şi speranţele consumate între cele două mari proiecte de dezvoltare a umanităţii , cel al proprietăţii şi capitalului, susţinătoare şi garantate de principiile unei democraţii bazate pe intangibilitatea intereselor individuale şi acela al proprietăţii comune, organizată şi dezvoltată pe criteriile egalităţii economice depline asigurate prin desfiinţarea proprietăţii individuale, vor fi atât de rapid şi rudimentar tranşate în logica unui armistiţiu ce garanta instituirea unui nou raport de putere.

De o parte, indivizii în comunitate, în raport de capacitate şi merit, de cealaltă parte, colective de coparticipanţi la proiecte şi programe comune, dedicate promovării ansamblului, prin stabilirea unor criterii ce ţineau de logica intereselor societăţii în detrimentul indivizilor merituoşi. (va urma)

 

2018-03-29 11:11:31