Cei care veniseră din închisori, din domicilii forţate, din marginalizări nu numai nedrepte, ci şi tragice, au angajat, tot mai accentuat, politica răspunderilor, responsabilităţilor şi vinovăţiilor. Nenorocirea unei astfel de abordări – care oricum este dezastruoasă prin adâncirea contradicţiilor şi confruntărilor, înstrăinărilor interne – s-a observat imediat, odată cu încercarea de transferare a disputei în stradă, în medii cu incapacitate reală de a percepe întâmplările sau evenimentele antamate.

Cu precădere, s-a observat faptul că generaţia acelora care suferiseră experienţele revoluţiei proletare, ale procesului de democratizare populară cu toate costurile unei existenţe condamnate pe şi în baza principiilor de clasă percepeau democraţia posibilă doar în anihilarea totală a şanselor foştilor deţinători de putere. (va urma)

 

2018-05-05 12:00:12