Şi aşa s-a declanşat politica de emasculare a unui stat ce părea a trebui fi condamnat la distrugere, ca expresie a ideologiei comuniste ce-i călăuzise existenţa pe parcursul a patruzeci de ani de evoluţie istorică.

Dacă comunismul se dovedea o variantă impalpabilă în condiţiile instaurării democraţiei străzii – voinţei populare –, mai rămânea să se treacă la distrugerea instrumentului de impunere a preceptelor doctrinare şi ideologice – statul comunist.

De aici, de la o asemenea concluzie şi până la rătăcirile deliberate ce aveau ca scop distrugerea sistemului statal în caracteristicile sale fundamentale, nu mai sunt decât câţiva paşi de făcut. Aşa cum se va dovedi, vom asista la derularea unor acţiuni de discreditare, fracţionare şi destructurare a tuturor componentelor de sistem, pe fondul şi cu aplicarea unor aşa-numite şi invocate acomodări la adevăratele principii democratice.

 

2018-05-07 12:00:43