„Omul liber porunceşte sclavului în alt chip decât soţul nevestei, iar adultul copilului; măcar că părţile sufletului sunt aceleaşi în toate aceste fiinţe, ele există în fiecare altfel: sclavul e lipsit cu totul de chibzuială, femeia o are, dar n-are hotărâre, la copil există amândouă, dar nedezvoltate.” (Aristotel, Politica, I, 13, 1260 a 9)

Dacă acestea erau considerentele Stagiritului privitoare la condiţiile ce argumentau şi garantau democraţia ateniană, nu pot să nu mă întreb în ce constau argumentele şi principiile ce ne guvernează libertăţile astăzi.

Nu trebuie în niciun caz uitat faptul că înainte de a scrie Politica, Aristotel a adunat şi a studiat 158 de constituţii elaborate de statele greceşti şi „barbare”.

Nu vreau să mă pronunţ asupra geografiilor în care hălăduiau barbarii contemporani cu Aristotel. Oricum şi oriunde i-am căuta şi situa, rămânem cu certitudinea că au fost în măsură să elaboreze constituţii.

Mă refer la barbarii de acum 2 350 de ani.

 

2018-11-09 12:00:23