Banii dau putere, puterea înseamnă (aduce) bani”.

Vechiul dicton latin ni s-a demonstrat a fi mai real şi actual decât oricând, odată cu evenimentele ce au consemnat sfârşitul secolului XX şi, implicit, mileniului II: încheierea Războiului Rece şi prăbuşirea blocului comunist.

Veniţi dintr-o lume convinsă de Marx, Engels şi Lenin că „banii” sunt constituiţi în Capital – mijlocul de control şi exploatare a popoarelor şi proletariatului –, noi, „lumea nouă” a democraţiei populare, angajată în proiectul edificării unei societăţi socialiste în care vom reuşi să lichidăm exploatarea omului de către om, am conferit „monedei” doar rolul de mijloc de schimb şi de evaluare a muncii depuse, singura în măsură să confere valoare tuturor „facerilor” destinate consumului.

Conform încredinţărilor teoretic-ideologice  marxist-leniniste, doar munca dădea nou-valoare, iar progresul şi dezvoltarea se aflau, în consecinţă, la adevăraţii producători – proletariatul şi masele largi populare, victime ales sistemului de proprietate bazat pe furt şi exploatare. (va urma)

 

2018-06-10 12:00:32