Şi a venit momentul tuturor descătuşărilor în care „Noi” am convenit să renunţăm la principiul luptei de clasă, iar „Ei” ne-au spus că vom beneficia de avantajele, utilităţile şi futilităţile Proprietăţii şi Capitalului.

Totul posibil, în conformitate şi odată cu recunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului şi democratizarea fostelor sisteme politice dictatoriale comuniste, adică prin eliberarea maselor din condiţionările legilor colectivităţilor subordonate şi controlate de un sistem dictatorial.

Şi, peste noapte, masele largi populare, detaşamentele revoluţionare ale proletariatului s-au transformat în indivizi liberi, cu drepturi similare acelora funcţionale în ţările democrate.

Totul urma să se aranjeze de la sine în programul ce trebuia să ne ducă, pe „Noi” şi pe „Ei”, la globalizare. (va urma)

 

2018-06-11 12:00:48