Recunoaşterea creştinismului ca religie oficială a Imperiului de către Constantin cel Mare şi dezvoltările ce au urmat în reproiectarea factorilor identitari majori ai Imperiului nu vor reuşi să genereze o nouă unitate care să exceadă diferenţele dintre Vest şi Est, în pofida gestului de transfer a capitalei pe malurile Hellespontului. Unitatea creştină întru credinţă, posibilă şi concretizată odată cu depăşirea preceptelor morale fundamentale ale creştinismului şi, în primul rând, odată cu asumarea condiţiei fundamentale de „iubire a aproapelui”, chiar şi în ipostaza identităţilor adverse. Perceperea tuturor relelor şi dezastrelor, a măsurilor punitive, a suferinţelor, urgiilor şi calamităţilor drept încercări menite a proba credinţa în Dumnezeu, devenită una dintre cele mai periculoase angajări dihotomice în societatea Imperiului, a avut ca efect o accentuare a dependenţei Romei de popoarele barbare clientelare, în special a germanilor şi – în geografia răsăriteană – a neamurilor războinice de origine turanică.

Între barbarii tot mai insolenţi şi creştinii tot mai numeroşi, alegerea nu a putut să fie amânată prea mult, deşi prima decizie – în pofida impactului pozitiv în consolidarea Imperiului – nu a reuşit consolidarea deplină a sistemului imperial supus unor continue presiuni externe. Noile argumentări de credinţă şi implicit conştiinţă nu au reuşit contracararea profundei crize din sistemul militar, aflat într-un proces de „barbarizare” tot mai accentuată, nu numai la nivelul trupelor, ci şi în cadrul structurilor de comandă superioare. Se poate spune că, în a doua parte a secolului IV, după strălucita domnie a lui Constantin cel Mare – care a reuşit să se impună prin şi odată cu celebra rostire a Crucii în favoarea sa, cu prilejul nu mai puţin celebrei bătălii de la Podul Milvius, drept Cezar al lumii creştine, prin alegerea Domnului Dumnezeu –, s-a obţinut o susţinere ce va da o nouă perspectivă condiţiei creştinilor de supuşi ai Cezarului, întrupare a voinţei Domnului în întocmirile pe pământ  (va urma).

 

2017-12-09 13:00:03