Durerea şi suferinţa sunt chiar condiţiile fundamentale ale vieţii.

Fără durere nu am şti ce e plăcerea fără suferinţă, nu am cunoaşte fericirea, cât despre bucurie, s-ar transforma într-o temă, plicticoasă, exasperantă a unei existenţe, atât de monotonă şi sâcâitoare încât nu ne-ar mai rămâne decât refugiul exasperant în explozii autodistructive.

Clădiţi din şi prin ţărână, ni s-a dat viaţa chiar prin suflarea divină, urmând a se preciza în identităţi determinate de energiile unor alchimii sprinţare, cu toatele predeterminate, în şi la condiţia terestră, obligatoriu supusă încercărilor de tot felul.

Configurări ale suflării Domnului, trebuie să convenim că reprezentăm şi încercările Sale într-un mediu energetic solid, pentru a particulariza Infinitul, în formule multiplicate, din nevoia de a genera şi alimenta Experimentul Suprem.

În Sistemul Solar, desigur.

 

2018-04-28 12:00:01