Banii nu pot exista în afara unor mărfuri – valori circulante şi reclamate/căutate.

La sfârşitul secolului XX, odată cu punerea în paranteze a frontierelor şi deschiderea circulaţiei capitalului şi valorilor, s-a produs cea mai fabuloasă manipulare din istoria umanităţii.

Destructurarea geografiilor de producţie, prin blocarea şi sufocarea pieţelor de desfacere preexistente, a fost transformată în cea mai eficientă armă de scoatere din competiţie a economiilor organizate pe principiile şi criteriile economiei planificate de stat.

Antrenate într-un program ce viza liberalizarea relaţiilor dintre valorile fundamentale, aflate sub totalul control al statului, fără a avea vreo corespondenţă concretizată într-o denominare concretă de capital, economiile socialiste, bazate pe garanţiile statale şi operând doar cu valori date de condiţia de marfă, inclusiv forţa de muncă, au fost obligate să facă faţă pieţei de capital în care stabilirea coeficienţilor de valoare se afla la latitudinea jocurilor montate pe pieţele străine de capital. Astfel, intrate într-o degringoladă economică generalizată, sub presiunea accentuată a căderii nivelului de trai şi a creşterii implicite a şomajului, fostelor economii naţionale ale statelor foste membre ale CAER-ului nu li s-a oferit nicio perspectivă în afara acomodării disperate la programele intrate în expresia explozivă a luării sub control a unor geografii ce trebuiau să fie preluate. Li se programa, astfel, un nou program ce le viza, în primul rând, ca pieţe de desfacere, de livrare de forţă de muncă sub sau mediu calificate şi, abia pe criterii dificil de acceptat în terminologiile relaţionale anterioare angajării mult aşteptatei economii de piaţă, au fost supuse unui program ce va stabili reguli de aplicare în afara oricăror principii decât acelea menite a asigura şi consolida ierarhia câştigătorilor şi, mai ales, avantajele economice implicite.

Libertatea şi egalitatea se vor dovedi din ce în ce mai dependente de capabilităţile fiecăruia, de la individ şi comunităţi la naţiuni şi state. Pe parcursul anilor ce au urmat încheierii Războiului Rece, s-a desfăşurat cea mai dură şi lipsită de principii expansiune economică cunoscută în istoria Europei, Vestul dezvoltat preluând şi restructurând, în măsura propriilor interese, o geografie economică, până în 1990, determinant concurentă.

Nu au fost necesari mai mult de zece ani pentru a se înţelege logica şi costurile mult discutatei linii Huntington.

 

2018-05-18 12:00:18