Experimentul istoric 1945-1989 a demonstrat pe de­plin că după ce boierii au fost pe deplin eliminaţi, iar ­capitaliştii cu toţii lichidaţi sau alungaţi, chiar şi internaţionaliştii stalinişti prin unghere interne sau occidentale campaţi, noi, ceilalţi – cei mulţi rămaşi prin metalurgii şi chimii industriale îngropaţi –, n-am reuşit, în formulele socio-culturale, decât resuscitarea producţiei de fanarioţi, ciocoi şi păturici.

 

2018-05-02 12:00:29