De la începutul începuturilor de dincolo de timpurile ce s-au considerat drept teutsch-deutsch, germanii s-au impus şi au fost percepuţi ca războinici.

Este condiţia care a dăinuit şi i-a marcat, convingându-i că sunt delegaţi pentru a prelua moştenirea Romei sufocate prin eşuările nevolnice ale tuturor libertăţilor, asumate de pretutindeni, în tentaţia unui nou universum cosmopolit.

Atunci când s-a dat semnalul ce avea să consacre supremaţia ucigaşilor în dauna războinicilor, triburile din geografia de dincolo de limesul destinat a evita noi tragedii, pe exemplul lui Varus, au considerat că ele pot prelua moştenirea imperială de la nord de Alpi.

Şi aşa au apărut francii, care s-au dovedit capabili să-i supună pe alemani, suabi şi saxoni sau să-i alunge pe anglii şi saxonii nesupuşi, pentru a le asigura galilor latinizaţi, hispanicilor latinizaţi şi altora mulţi şi nenumăraţi dreptul de a munci şi a se ruga protejaţi, aşa cum fuseseră pregătiţi şi educaţi pe vremea legiunilor.

Reuşita lui Carol Martel la Poitiers, în secolul VIII, când Islamul avea să fie zăgăzuit în împrejurimile Munţilor Pirinei, le-a conferit barbarilor creştinaţi aureola apărătorilor Creştinătăţii, transformându-i în braţul înarmat al slujirii apostolice pe pământ (Pepin cel Scurt – Carol cel Mare).

Se năştea, astfel, varianta naţiunii germane a Sfântului Imperiu Roman, care îşi va trăi multiple forme şi variante până la sfărâmările Teribilului Corsican, ce-şi vor pune amprenta asupra evoluţiilor angajând omenirea în ceea ce se va contura a fi cursa pentru supremaţia mondială.

Transferată la Berlinul prusac, capitala germanismului a reuşit realizări incredibile, în măsură să le confere însemnul unui Marte teutonic cu drept la stăpânire de Universum, bazată pe superioritatea unui neam condamnat a fi războinic.

A trebuit să vină catastrofa din 1945, ocuparea şi împărţirea Germaniei, pentru a se produce, doar pe parcursul a 45 de ani, cel mai mare miracol consemnat în istoria umanităţii.

Cei mai viteji şi neîndurători războinici, cei mai disciplinaţi şi organizaţi militari, devin, aproape peste noapte, cei mai supuşi, ascultători şi eficienţi, chiar miraculoşi servi ai muncii, demonstrând că purtau de mult în ei, erau chiar destinaţi şi desemnaţi a convinge şi cuprinde pe cei încă nepregătiţi şi neadaptaţi în programul comun de dezvoltare.

 

2018-07-01 12:00:34