Nu poţi face confuzia între imperiu şi naţiune. Între imperialist şi naţional.

Orice extensie a imperiului înseamnă imperialism. O împlinire a naţionalului în geografiile sale etnice nu are nimic de-a face cu imperialismul. Când o politică naţională vizează realizarea de condiţii egale pentru majoritatea etnică dezavantajată de poziţia şi statutul unor comunităţi etnice alogene, nu înseamnă că ne aflăm în faţa unor politici şovine şi în niciun caz imperialiste.

 

2018-09-07 13:00:16