Vin dintr-o lume în care principiile de drept, întregul sistem de valori ale umanităţii se revendicau şi îşi propuneau libertatea, egalitatea şi şansa tuturor naţiunilor.

Structurile şi componentele economice, sociale şi culturale constituiau factorii de dezvoltare şi determinare a progresului în cadrele fiecărui stat naţional, propăşirea fiind consecinţă a arondărilor lor, nu de puţine ori explozive, promovând imaginea unei umanităţi cu o diversitate fascinantă, de la forme şi structuri tribale de existenţă, la variante de puteri imperiale aflate în faza unor tehnologii capabile să atenteze la integritatea şi şansa acestora sau chiar să le depăşească limitele terestre.

Se pare că ne aflăm în faza în care scenariul unor adversităţi majore nu mai este posibil în condiţiile în care concurenţii deţin mijloacele autodistrugerii. şi, astfel, pe fondul accelerării transferurilor de comunicare şi informare al unor noi forme tehnologice şi mijloace de dezvoltare, s-a impus adoptarea unui proiect de dezvoltare a umanităţii în ansamblul ei – globalizarea. (va urma)

 

2018-02-17 11:00:21