Dacă vrem, cu adevărat, să ne explicăm întârzierile şi dificultăţile Lumii a Treia, nu trebuie să uităm, în niciun caz, faptul că, în majoritatea lor, respectivele ţări s-au constituit pe geografii politice, mai mult sau mai puţin etnice, foste colonii, sau teritorii aflate în zonele de ocupaţie sau dominaţie ale unor imperii multinaţionale.
A continua să vorbim de incapacitatea popoarelor Lumii a Treia de a se adapta rapid noilor programe de dezvoltare înseamnă a continua politicile colonialiste şi de dominaţie a unor geografii devalizate nu numai de resursele naturale, ci inclusiv de inteligenţele proprii şi forţa de muncă.
În loc de o lume construită pe o ierarhie de putere a statelor se va forma o lume a geografiilor organizate pe ierarhii de dezvoltare, impuse şi determinate prin coordonarea mijloacelor financiare.

 

2018-07-18 12:00:54