Desprinderea Angliei de lumea catolică şi apoi revolta Ţărilor de Jos în faţa bisericii universale şi a Imperiului Habsburgic universal pe pământ sunt părţi ale aceluiaşi fenomen.

Acestea vor reprezenta exemplul pentru toate revoluţiile naţionale capitaliste democratice, ca şi modelul de trecere de la etapa glorioasă a revoluţiilor naţionale la angajarea proiectului de extensie imperială, prin cucerirea de teritorii străine şi trecerea la exploatarea acestora în perspectivă universală.

Astfel, după pacea de la Westfalia, ereticii briganzi ai mărilor vor reuşi să oblige Spania şi Portugalia catolice să renunţe la o geografie importantă a universalităţii, în favoarea noilor competitori, care îşi arogă dreptul la universalitate în perspectiva bisericilor desprinse de sub autoritatea papală, prefigurând o şi mai mare diversitate în dinamica raportului de putere universală. (va urma)

 

2018-05-31 12:00:30