Sub simbolistica egalităţii şanselor, a desfiinţării religiilor şi proprietăţii, se profesa pacea universală ce urma să garanteze un nou sistem global animat şi protejat de propria-i tendinţă de autoprotecţie vizată de oameni. Dar… Mai rămânea de văzut dacă oamenii doresc, cu adevărat, să fie egali sau vor găsi argumentele pentru o nouă cursă angajată pe logica şi dinamica tentaţiilor individuale, capabile să convingă şi să confişte alt sistem.

Omul sovietic a fost dorit şi conceput ca o formulă de nou contract social extins la geografia umanităţii prin proiectul şi programul de susţinere a tuturor luptătorilor pentru eliberarea de sub exploatarea capitalistă şi colonialistă şi instituirea Uniunii Sovietice a sfaturilor, a Republicilor Socialiste Sovietice, ale căror centru şi proiect fundamental se declanşase odată cu constituirea Uniunii Sovietice. Se preconiza, astfel, un nou program ce urma să continue, pe un alt plan – superior –, proiectul angajat odată cu constituirea Statelor Unite ale Americii – la rândul lor, pol de racordare a unei uniuni mondiale a statelor şi popoarelor ce aveau la bază capitalul şi proprietatea.

 

2018-06-05 12:00:37