„Când o percepere exprimată este în acord cu realitatea, atunci înseamnă că ne găsim în faţa adevărului.”
Aceasta aparţine – conform lui d’Aquino – în moduri diferite, realităţii, gândului şi judecăţii.
Aristotel, în Metafizica, considera că a fi adevărat îi corespunde condiţiei de a fi, pur şi simplu, în efect de redundanţă. Pornind de aici, trebuie să ne întrebăm şi „dacă adevărul creat este imuabil?”
Fereşte-mă, Doamne, de căutătorii şi predicatorii noştri de adevăr.

 

2018-07-09 13:00:40