S-a convenit, istoriceşte vorbind, că suntem un popor produs al simbiozei daco-romane, din populaţii organizate şi destinate să genereze formule economice care să reprezinte baza şi nu puterea.

O lume care trebuia să întreţină administraţia şi puterea economico-politică, fără participare militară.

Nici în desfăşurătorul evoluţiei istorice, geografia umană, născută în Bazinul Carpaţilor şi la sud de Dunăre, nu s-a impus şi nici nu a fost programată pentru un destin politic şi militar în afara sau împotriva Imperiului, fiind asumată şi aparţinând lumii din care provenea.

Istoria va rămâne să consemneze, pe drept sau nu, în geografia balcanică şi carpatică, pe toţi jucătorii militari şi politici ai timpului, ai tuturor timpurilor, fără să genereze polul de putere în măsură să se impună raportului de putere regional. (va urma)

 

2018-06-06 12:00:46