Între Paradis şi Infern – cele două variante sortite alegerilor omului, la momentul Judecăţii de apoi, papa Inocenţiu al IV-lea a instituit, rânduit, culoarul de trecere –  Purgatoriul (1254). Multe, foarte multe dintre temeiurile economice ale Renaşterii, cu toate făptuirile materiale şi spirituale – iniţial religioase, catolice – îşi vor afla resursele în indulgenţe. Acordarea şi comercializarea indulgenţelor, concentrarea şi utilizarea veniturilor astfel obţinute se vor contabiliza în programele Reformei, cu toate consecinţele acesteia.

Era evidentă nevoia de Purgatoriu.

Fără Purgatoriu ar fi fost, probabil, imposibilă pacea de la Westfalia (1648), cu toate aranjamentele, acomodările şi compromisurile convenite.

 

2018-08-09 13:00:06