Între stalinism şi ceauşism, am fost fericit să susţin a doua variantă.

În 1989 s-a prăbuşit ceauşismul şi s-au relansat foştii stalinişti prin urmaşii lor, foşti autohtoni, între timp occidentalizaţi. Aveam în faţă, la un moment dat, chiar imaginea învingătorilor aleşi şi desemnaţi, noua formulă fiind completată cu Germania, Italia şi Japonia, în timp ce Cehoslovacia, Polonia şi Bulgaria, chiar şi, mai ales, Ungaria erau alăturaţi în program pentru a fi protejaţi.

Doar noi, România şi Iugoslavia, foştii infideli ai Moscovei, am fost daţi la recondiţionat şi reeducat pentru a înţelege, în sfârşit, logica şi locul speciilor în lanţul trofic predeterminat.

 

2018-07-12 12:00:10